Palestína – Geografia

Pri vytváraní obsahu o Palestíne sa stretávame s problémom členenia hneď od začiatku. V niektorých publikáciách totiž nenájdete Palestínu ako štát v celku, ale delí sa na Západný breh Jordánu a Pásmo Gazy. My sme sa ale rozhodli vytvoriť sekciu „Palestína“ a v nej spojíme obe oblasti, keďže táto krajina, ako taká, vyhlásila svoju nezávislosť.

Palestínsky štát deklaroval svoj vznik 15. novembra 1988. Je parlamentnou republikou s prezidentom na čele. Prezidentom je v súčasnosti Mahmud Abbás.
Hlavným mestom krajiny je vyhlásený Jeruzalem, no správne centrá sú v Gaze a v meste Ramalláh. Jeruzalem je oficiálne vyhlásený aj ako hlavné mesto Izraela.
Obe hlavné oblasti tvoriace Palestínsky štát obýva spolu cez 4 milióny obyvateľov.

Západný breh Jordánu (West Bank)

Oblasť sa nachádza na pri hraniciach s Jordánskom.
Celková rozloha : 5 860 km2.
Populácia:  2 461 267.

Palestínski Arabi predstavujú 83% populácie a Židia 17%.
Hovorí sa tu arabsky, hebrejsky a angličtinou sa dá bežne dohovoriť.

Klíma krajiny je mierna s horúcimi a suchými letami a miernymi až chladnými zimami.

Povrch tvoria prevažne členité vysočiny s vegetáciou na západe a nehostinnou krajinou na východe.

Najvyšší vrch je Tall Asur (1022m).

K prírodným zdrojom krajiny patrí hlavne orná pôda, ktorá tvorí 17% rozlohy.

Pásmo Gazy

Nachádza sa na pobreží Stredozemného mora, medzi Egyptom a Izraelom.
Celková rozloha: 360 km2.
Populácia: 1 551 859.
Prevažnú väčšinu obyvateľov tvoria palestínski Arabi.
Hovorí sa tu taktiež arabsky, hebrejsky a dorozumieť sa dá aj anglicky.

Klíma je prechodná s miernymi zimami a teplými až horúcimi letami.

Povrch je rovný, tvorí ho pobrežná piesková pláň s dunami.
Najvyšší bod je Abu Auda (105m).

Prírodnými zdrojmi krajiny je orná pôda (29%) a zemný plyn.

Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *